BETA

INFORMATIE

> Over ons
> Help en Contact
> Verkoopsvoorwaarden
> Juridischekennisgeving

Copyright Intuisphere 2021 - Alle rechten voorbehouden

SshDesk

SshDesk is een bestandsverkenner die beter presteert dan FTP- en SFTP-clients.
Het heeft rechtstreeks toegang tot uw server via het beveiligde SSH-kanaal.
Het vergemakkelijkt het maken van klonen van webapplicaties en shops om uw migraties sneller en veiliger te maken.

Ontwikkeld door het bedrijf Intuisphere in Frankrijk, is het het onmisbare instrument voor Web professionals.

Wettelijke bepalingen

Site-editor
De huidige site is eigendom van de onderneming INTUISPHERE, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 168 avenue Salvador Allende 33130 BEGLES, Frankrijk contact@intuisphere.com.
INTUISPHERE is als SARL ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Bordeaux (480 605 682). INTRACOMMUNAUTAIR BTW-NUMMER: FR 37480605682
met een kapitaal van € 202.000
Directeur van de publicatie: Grégory Eustache.

Site hosting
Deze site wordt gehost door O2SWITCH

Bescherming van persoonsgegevens
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens vanaf deze website aangegeven bij de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).
De persoonlijke informatie betreffende de gebruiker is voor intern gebruik van het bedrijf Intuisphere. In geen geval zal Intuisphere deze informatie aan derden verstrekken voor reclame- of promotiedoeleinden. De gebruiker wordt er echter op gewezen dat, overeenkomstig artikel 32 van de Franse wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 6 januari 1978, de antwoorden op de formulieren op de site door Intuisphere kunnen worden gebruikt, en dat hij recht heeft op toegang en rectificatie van deze gegevens.